Červen 2013

Několikero obrazů nemožných

3. června 2013 v 23:14 Záblesky
V čase blížícím se večeru byla Duše má poněkud neklidnější. Ona je vlastně poslední dobou neklidnější častěji, než zdrávo jest a to tvrdím i na základě mých nezlostí z oblasti medicínské, či nějaké podobné, jejíž název mi neznámým zdá se být. Čím se uvedla do stavu tohoto je mi taktéž neznámo, ovšem ne že bych toužila po vědění příčiny pocitů provazejících mne tímto obdobím, jenž před zhruba třemi stovkami dní (a nějakých dní navíc) bylo teplé a nedeštivé. Však kdo má nějakou věc vůči vodě padající po jakýchsi kouskách z oblak nad hlavami Duší různých, nechť k nim promluví a čeká na odpověď v podobě libozvučné ozvěny, kterážto bude slyšet z okolních útvarů, jimž říká se kaluže. Ovšem pravděpodobně bude vaše stížnost na přemnožení oné vody zavrhnuta, zatracena, nevyslyšena či pravděpodobně utopena v oněch kouscích vody, jenž vám bude stékat z porostů hlavy a obepisovat tvar tváří, zatímco váš nic neznamenající hlas bude cosi šeptat do okolního světa zahaleného do šedavého oblaku všudypřítomné vody a mokra. Už vám nejspíš nateklo i do bot...
Proto, ačkoli již v tuto hodinu večerní mé síly za moc nestojí, bych vám chtěla opět představit několik ze svých obrazů, kteréžto jsem měla možnost zachytit přístrojem se spouští. Vím, že mé schopnosti nejsou natolik vyspělé, aby dokázaly zachytit výjevy tak dokonale, aby alespoň trochu lahodily orgánům zrakovým, však je to něco, co mne baví. Nechť je váš názor jakýkoliv, je dobře, že ho máte. A tak, jak je mým zvykem, uvedu vás do říše, kde již slova nejsou potřeba...