Leden 2013

Střed temné, přec bílé doby

22. ledna 2013 v 21:15 Zákoutí
Vše zdá se být poslední čas tak obyčejné, nudné, stejné... Pravdou jest, že to na škodu není, když věci některé se čas od času opakují. Však tahle doba prostředně zimní mne utvrzuje v přesvědčení, že mnoho bílé nesvědčí ani mé duši, ani duším okolo. Ať k tomu mají důvody různé, je to tak a na mne to má nevídaný vliv. Nesnesu bytí v klidu a přesto je nutné, abych svůj vlastní klid měla. Nesnesu všednost, však neustálé změny mne nutí do rozpoutání války mých nervů. Nesnesu sebe, však bez sebe jsem mimo všechny známé mi cesty. Takříkajíc ztracená. Nesnesu zimu. Nesnesu přemnožení bílé. Nesnesu zmrzlou vodou obejmuté chodníky a mé vřelé bratříčkování se s jejich šedými dlaždičkami.
Snad i Oni se uklidili do spánku zimního a své zvuky vypouštěné z otvoru ústního si nechávají pro své mozky omámené společností. Stvořiteli! Ten klid! Ten, jenž by mohl vydržet a zůstat i po zmizení bílého něčeho.
Ovšem má schopnost a jakási chtivost psát smysluplné články, je momentálně zamrzlá, jako jeden z nešťastníků v příkopě u cesty. A stejně tak je to i u článků nesmyslných, protože zdá-li se vám tohle jako absolutní blbost, jste vedle. Tohle je ještě jeden z mých mozkových pochodů, které smysl dávají. Ne moc. A jen mně.
Proto, když dovolíte, půjdu zpět do svého hrobu a nechám se posypat další vrstvou bílých tvarů, dávající dohromady sníh.
A když nedovolíte, stejně půjdu... Alespoň tak naseru něčí duši a tím rozptýlím sebe i ji z toho stereotypu prostředně zimního.
Vlastně udělám dobrý skutek. Myslím...

Jejich hrob

4. ledna 2013 v 20:42 **- Něco k zamyšlení -**
Vypravila -li by se má duše na ostrov, jenž by patřil jen jí a jiné duše by nebyly vítány už jen proto, že by to měl býti ostrov opuštěný, byla by snad i potěšena. Pryč. Pryč od světa, od Nich... Jak lákavá myšlenka.
Avšak čím zanést místo, kteréžto bylo dosud přírodní? Pár věcí, ať hmotných, či ne, by se zajisté našlo. Tedy, alespoň já je najdu. Jak jste dobří v hledání vy, to nevím. Můžete se po (snad) přečtení těchto řádků zamyslet... Směšné, není-liž pravda... Zamyslet nad tím, zda jsou vaše mozky vhodným vybavením na ostrov pustý, jako Maiden bez McBrainových bicích...